پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

شبا معادل آیبان در حوزه بین المللی است که برای معرفی حسابها در ایران استفاده می شود و بانک مرکزی استفاده از این کد را در حواله های بین المللی اجباری کرده است.

شما می توانید با کلیک روی بانکی که در آن حساب دارید، از سایت بانک مذکور استفاده کرده و با وارد کردن شماره حسابتان، به شبای آن دست یابید.

 
         
         
         
         
عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.