جمعه, 4 اسفند 1396

جناب آقای منصور ولی پور  
مدیرعامل 
 

جناب آقای مسعود میلادی
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
 

جناب آقای پرویز ساویزی         
رئیس هیأت مدیره 

جناب آقای سید حسین شبیری               
نایب رئیس هیأت مدیره

جناب آقای سید مجتبی صالحی
عضو هیأت مدیره

جناب آقای حمزه جراحی      
عضو هیأت مدیره           
 

 

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.