پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

نحوه انجام کارهایتان را از نظر سرعت و دقت ( خرید ، فروش و حوالجات و ....) در این شرکت چگونه ارزیابی می کنید ؟

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.