جمعه, 4 اسفند 1396

فرم شرکت در نظر سنجی:

1. بسیاری از مباحث و مسائل ضروری و مهم که احتیاج به بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری کلی و جامع داشتند در این سمینار مطرح شدند.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.