پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

6. سخنرانان توانستند با توجه به وقت محدود، بهترین ارائه را جهت انتقال مفاهیم در زمینه های مختلف داشته باشند.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.