جمعه, 4 اسفند 1396

فرم شرکت در نظر سنجی:

7. نحوه بیان و تأثیرگذاری سخنرانان را بطورکلی مطلوب می دانم.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.