پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

9. مفاهیم بیان شده در هر سمینار نسبت به سمینار قبل، روند صعودی داشته (هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ شکل ارائه) و کاربردی است.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.