پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

10. درصد قابل توجهی از موضوعات مورد بحث در این همایش جنبه کاربردی داشته و می توان به راحتی در حین کار این موارد را اجرا نمود.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.