پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

12. مدیریت زمان در برگزاری سمینار بسیار خوب رعایت شده بود.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.